TUT REPORT FAQ TỘI PHAM 178 CỰC CHẤT

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: nambadaocamkhe@gmail.com
• Facebook: www.fb.com/nam123dz

- DÙNG 1 CLONE MỚI HOẶC NICK CỔ, KẾT BẠN VỚI VICTIM
- TẠO 1 NHÓM ADD VICTIM VÀO CHỜ VICTIM ĐỒNG Ý, ̣( ĐỒNG Ý LÀ CHẾT 100% RỒI )
- SAU KHI VICTIM ĐỒNG Ý UP ẢNH BÌA GROU
PS ẢNH DƯỚI ĐÂY

- ĐƯA VICTIM LÀM QUẢN TRỊ VIÊN NHÓM RỒI OUT RA FAKE IP TRUNG QUỐC NN VIỆT NAM REPORT ẢNH BUÔN BÁN VŨ KHÍ MA TÚY ...
- VÀO WALL VICTIM DAME TẦM 10 ẢNH BUÔN BÁN VŨ KHÍ MA TÚY RỒI BLOCK VICTIM HÓNG VICTIM DIE 

TUT BY Ma Văn Nam COPY NHỚ NGUỒN 

Không có nhận xét nào