Tạo tiện ích chuyển đổi màu sắc tùy thích cho blogspot

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: nambadaocamkhe@gmail.com
• Facebook: www.fb.com/nam123dz

                                                                                                             Nguồn : Toishare.net
Chào các bạn, theo yêu cầu của 1 số blogger thì hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ thủ thuật chuyển đổi màu sắc tùy thích cho blog.

Ưu điểm của tiện ích này là: Gọn - nhẹ, dễ sử dụng.
Khuyết điểm là không lưu cache.
Và đây là cách để thêm nó vào blog của bạn.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code bên dưới vào chỗ bạn muốn nó hiển thị
<!-- Change color -->
<div class='changecolor'>
<a data-color='#ff5722' href='#'></a>
<a data-color='#FFCC00' href='#'></a>
<a data-color='#EE145B' href='#'></a>
<a data-color='#00BFF3' href='#'></a>
<a data-color='#8DC73F' href='#'></a>
<a data-color='#603913' href='#'></a>
<a data-color='#F26522' href='#'></a>
<a data-color='#9E0039' href='#'></a>
<a data-color='#004A80' href='#'></a>
<a data-color='#197B30' href='#'></a>
<a data-color='#333333' href='#'></a>
<a data-color='#583a63' href='#'></a>
<a data-color='#043e50' href='#'></a>
<a data-color='#3c3e4f' href='#'></a>
<a data-color='#344a3d' href='#'></a>
<a data-color='#352b4e' href='#'></a>
<a data-color='#344a3d' href='#'></a>
<a data-color='#189dfe' href='#'></a>
<a data-color='#3b5998' href='#'></a>
<a data-color='#00a680' href='#'></a>
</div>
<!-- End change color -->
Bước 2: Tiếp đến tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn css bên dưới lên trên thẻ vừa tìm
/* Change color */
.changecolor{width:100%;float:left;box-sizing:border-box;margin-bottom:5px}
.changecolor a{width:26px;height:26px;border:2px solid rgba(0, 0, 0, 0.2784313725490196);line-height:0;margin:0 8px 8px 0;display:block;float:left;background-color:#555;border-radius:100%;text-align:center}
.changecolor a:nth-child(10),.changecolor a:nth-child(20){margin-right:0px}
.changecolor a:focus{border:2px solid rgba(0, 0, 0, 0.45)}
.changecolor a:focus:before{content:"\f00c";font-family:'FontAwesome';font-size:12px;color:#fff;line-height:23px}
Bước 3: Tìm </body> và dán đoạn js bên dưới lên trên nó
<!-- Changecolor -->
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
$(".changecolor a").each(function () {
  var o = $(this).attr("data-color");
  $(this).css("background-color", o), $(this).click(function () {
    return $(".code-doi-mau,#code-doi-mau").css("color", o),
$(".code-doi-nen,#code-doi-nen").css("background-color", o), $(".code-doi-vien,#code-doi-vien").css("border-color", o), $(".code-giu-nguyen-khi-chuyen-mau").hover(function () {
      $(this).css("background-color", o)
    }, function () {
      $(this).css("background-color", "#f4f4f4")
    }), $(".chua-them").hover(function () {
      $(this).css("background-color", o)
    }, function () {
      $(this).css("border-color", "#eee")
    }), $(".chua-them").each(function () {
      $(this).css("border-color", o)
    }, function () {
      $(this).css("color", "#fff!important")
    }), $(".chua-them").hover(function () {
      $(this).css("color", o)
    }, function () {
      $(this).css("background-color", "#fff")
    }), !1
  })
});
//]]>
</script>

13 nhận xét:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!